top of page
Image by Tim Mossholder

האקדמיה

באקדמיה אפרסם שיעורים קצרים בנושאים שונים הקשורים לפענוח ציורים, מוזמנים לעקוב .

הצבע השחור 

השחור, המזוהה לעתים קרובות עם חושך ומסתורין, טומן בחובו עומק של סמליות החורגת מהתפיסה המקובלת שלו. למרות שהוא מקושר לעתים קרובות עם אבל, כוח ובלתי נודע, הקונוטציות החיוביות שלו משכנעות באותה מידה.

שחור מגלם אלגנטיות ותחכום, לעתים קרובות מעטר לבוש רשמי ומוצרי יוקרה. זה הקנבס שעליו בוקעים צבעים אחרים, ומעצימים את החיוניות והפיתוי שלהם. בעיצוב, שחור מסמל פשטות, נצחיות ותחושת סמכות.

יתר על כן, שחור מייצג חוסן וחוזק. בטבע, זה הצבע של אדמה עשירה, המסמל פוריות וצמיחה. זהו הגוון של שמי הלילה, המעורר תחושה של פליאה ואפשרות. שחור סופג אור, מגלם את הרעיון של קליטת השליליות והפיכתו למשהו חזק.

בפסיכולוגיה, שחור יכול לציין התבוננות פנימית והגנה. זה הצבע של הצבת גבולות ויצירת מרחב בטוח לשיקוף עצמי. היא מעודדת עצמאות והסתמכות עצמית, דוחקת ביחידים להתעמק במעמקי הנפש שלהם באומץ ובביטחון.

בסופו של דבר, החיוביות של השחור טמונה במגוון ובעומק שלו. זהו צבע שמזמין חקירה והתבוננות פנימה, ומעצים אנשים לאמץ את המורכבות שלהם ולמצוא כוח בצלליהם. כמו שמי הלילה המעוטרים בכוכבים, השחור מחזיק בתוכו את הפוטנציאל לגילוי וצמיחה אינסופיים.

bottom of page