top of page

"קורס מפענח ציורי ילדים מומחה" 

קורס מפענח ציורים מומחה, הוא קורס ייחודי והיחיד שמכיל בתוכו נושאים נוספים הקשורים להתפתחות הילד. 

בעת בניית קורס פענוח ציורי ילדים מומחה, עמדו לנגד עיניי שלוש מטרות עיקריות. היקף הנושאים , מענה לכל אותם אנשי חינוך, רווחה , מטפלים ומטפלות, ליצור עבורם כלי עבודה שיתן לכל אחד מהם מענה במפגש עם ילדים נוער ומבוגרים איתם הם עובדים. והמטרה החשובה מכל, שכל אחד ממסימי הקורס יהיה מפענח ציורי ילדים מומחה, מקצועי, מקצוען, בעל ידע וניסיון רב. 

כמי שמכשיר את לומדי הקורס, וכמי שנמצא כבר עשרים שנה בשטח כמפענח ציורי ילדים, כמומחה לוויסות המערכת החושית , כמנחה הורים הבנתי שיש חשיבות גדולה לשלושה גורמים הידע, המקצועיות והאתיקה , וההתנסות. כולם באים לידי ביטוי בקורס .

קהל היעד

מורות, גננות, סייעות בגנים, סייעות בבתי הספר, עובדות סוציאליות , עובדות מערכת הרווחה, מטפלים ומטפלות וכל מי שמעוניין לקבל כלי מקצועי שישמש אותו בעבודתו היום יומית עם ילדים נוער וגם מבוגרים.

האם הקורס מתאים להורים?

כן בהחלט, אבל... 

להורים אני ממליץ ללמוד בקורס פענוח ציורי ילדים בסיסי  זהו קורס קצר יותר בן 6 שעות אקדמיות אשר נותן מענה מספיק להורים.

יחד עם זאת , הורה אשר רוצה להעמיק את הידע וההתנסות ולשים דגש בתחומים נוספים שיסייעו לו כהורה, בהחלט מוזמן להצטרף לקורס.

מבנה הקורס

הקורס מועבר במפגשי זום, 35 שעות אקדמיות , 17 מפגשים , שעתיים לכל מפגש. 

במהלך הקורס מתבקשים הלומדים לבצע מספר מטלות כהכנה למפגש הבא.

בסיום הקורס וכדי לקבל את תעודת מפענח ציורי ילדים מומחה, כל תלמיד מחוייב בביצוע עבודת גמר , הצגת עבודת גמר במפגש הסיום של הקורס.

עלות הקורס:

זה אולי יישמע לכם מוזר אבל את מחיר הקורס הסופי אתם קובעים לעצמכם. בעזרת מספר פעולות פשוטות.

מחיר קורס בהיקף כזה נע סביב 3,000 ש"ח.

מחיר הקורס ההתחלתי שלי הוא 1,500 ש"ח.  וכאן אתם נכנסים לתמונה, ככל שיהיו יותר נרשמים המחיר ירד, הוא יכול לרדת עד למחיר מינימום של 300 ש"ח למשתתף.  המשתתף אשר יצרף את מספר הנרשמים הגדול ביותר , יזכה בהנחה של 100% המשמעות קורס חינמי ללא עלות.

אז מה אם כן נושאי הקורס על פי סדר המפגשים.

מפגש ראשון - מבוא-הכרות עם עולם פענוח ציורי ילדים-אתיקה מקצועית- חוקי הפענוח-מחקרים.

מפגש שני - השירבוט, התפתחות הציור על פי ויקטור לוונפלד ואחרים.

מפגש שלישי - הצבעים ומשמעותם, מה הם מספרים לנו על האדם ואופיו. מה המשמעות שלהם בפענוח ציורי ילדים.

מפגש רביעי - מיקום האלמנטים על דף הציור, גודלם, צורת הציור, וההקשר לוויסות החושי.

מפגש חמישי - משמעות הבית לחלקיו בציורי ילדים, מה מספר לנו הבית על חיי המצייר  והחיים בתוכו?

מפגש שישי - העץ כמסלול חיים, מה ניתן ללמוד בעזרת העץ על המצייר , חייו בעבר, בהווה וגם פוטנציאל עתידי.

מפגש שביעי - סימנים שונים בציור ומשמעותם, ידיים , פנים, מבנה גוף, חלקי גוף שונים, מסרים בעזרת סמלים.

מפגש שמיני - ציור המשפחה, מה ניתן ללמוד על מבנה המשפחה, מערכת היחסים בתוך המשפחה, רווחת הילדים במשפחה.

מפגש תשיעי - המערכת החושית, ויסות המערכת החושית, משמעות חוסר איזון על הקשב והריכוז. התארגנות ללמידה.

מפגש עשירי - פסיכוגרפיה , התפתחות הכתיבה, חשיבות הכתיבה הידנית, כיצד משפיעה הכתיבה על יכולת הלמידה.

מפגש אחד עשר - חיות בציורים, מה משמעות המסרים שמעבירים בציור בעזרת החיות, משמעות חיה רעה חיה טובה.

מפגש שנים עשר - כישורים חברתיים, כישורי למידה, יכולות קונטיביות כיצד זה בא לידי ביטוי בפענוח ציורי ילדים.

מפגש שלושה עשר - אלימות ואלימות מינית בציורי ילדים, מה הסימנים לכך, כיצד נטפל בנושא, מה החובה שלנו לעשות.

מפגש ארבעה עשר - מודלים טיפוליים בעזרת פענוח ציורי ילדים. נלמד ונתרגל מספר מודלים טיפוליים שפותחו עליד במיוחד.

מפגש חמישה עשר - פענוח ציורים ככלי עבודה בתחומים שונים, כיצד יכול איש מקצוע להכניס את פענוח הציורים ככלי עבודה.

מפגש שישה עשר - המערכת המשפטית, כיצד היא מתייחסת לפענוח ציורים ? סקירה של מקרים שונים ברחבי העולם.

מפגש שבעה עשר - מפגש סיום - הצגת עבודות הגמר והכרזה על מצטיין הקורס, חלוקת תעודות.

ללא ספק הקורס המעמיק ביותר , המקצועי ביותר , היחיד שאתם קובעים בו את מחיר ההשתתפות.

מה אומרים הבוגרים על הקורס?

להרשמה - דף צור קשר

bottom of page