top of page

פענוח ציורים

לאחר  ולאור הניסיון של עשרים שנה בשטח פענוח ציורי ילדים כמפענח ציורי ילדים, פיתחתי מספר מודלים שונים של פענוח. למעשה בעבודתי אני מחלק את תחום פענוח הציורים לשלושה מוקדי עבודה.

העבודה הפרטנית, העבודה המשפחתית ועבודה של גישור ופתרון סכסוכים בעזרת פענוח ציורים.

העבודה הפרטנית מתחלקת לשני סוגים:

הראשון, עבודה נקודתית מול ציור שיש ממנו חשש לפגיעה כזאת או אחרת במי שצייר את הציור.

השני , עבודה פרטנית למטרת פענוח לכתיבת דוח פענוח, בעזרתו ניתן להרכיב תוכנית טיפולית על פי הממצאים שהתגלו בציורים.

עבודה משפחתית

לא מעט משפחות חיות בסיר לחץ, ההורים שחיים בהשרדות יום יומית מביאים הביתה אל תוך המשפחה מערכת לחצים שמשפיעה על החיים בבית, החל מהקשר עם בן או בת הזוג דרך מערכות היחסים מול הילדים. הלחץ משפיע על חיי המשפחה, על התפתחות הילדים וההתמודדות היום יומית בחברה ובבתי הספר.

בעבודה עם המשפחה אני משלב את המודל הייחודי שפיתחתי בו כל המשפחה משתלבת במערך ותהליך פענוח הציורים. בסופו של דבר מקבלים תמונה ברורה של מערכת היחסים בתוך המשפחה, של מוקדי החיכוך בתוך המשפחה. בעזרת התוצאות שהתקבלו, נבנית תוכנית מיוחדת לשיפור מערכת היחסים בתוך המשפחה.

התחום שלישי שבו אני עוסק  בתחום הפענוח ציורי ילדים הוא:

גישור ופתרון סכסוכים בעזרת מודל מיוחד שמכיל בתוכו תהליך מיוחד של קרוב ופתיחת דו שיח. הכל בעזרת פענוח ציורים.

למעשה תהליך פענוח הציורים הוא זה בכל אחד מהמודלים , ההבדל הוא איסוף התוצאות ומטרת התוכנית לשמה אנחנו מבצעים את הפענוח.

01

פענוח ציורים נקודתי

נתקלתם הציור אשר מדיר שינה מעינכם , אתם חייבים לדעת מה הוא אומר. לשם כך אני מציע שרות אונליין , אתם יוצרים קשר, שולחים את הציור, אני מפעמח, לאחר התשלום אתם מקבלים בחזרה ניתוח מפורט ומוסבר לגבי מה שאני רואה בציור ששלחתם. השרות הוא מידי מרגע יצירת הקשר.

02

תהליך פענוח ציורי ילדים

פענוח ציורי ילדים ונוער , תהליך יסודי המורכב מפענוח ציורים , חמישה לפחות, כתיבה והגשת דוח מסקנות והמלצות להמשך הדרך. הדוח מוגש במפגש וידאו כולל הסברים ותשובות לשאלות שלכם.

לאחר הגשת הדוח אני ממשיך ללוות אתכם במשך חצי שנה ללא עלות נוספת.

03

פענוח ציורי משפחה

מודל שפותח במיוחד עבור משפחות המתקשות לנהל חיי משפחה הרמוניים. משפחות שהריב והוויכוח הוא חלק בלתי נפרד מחיי היום יום שלהם. 

המודל כולל מספר שלבים, ציור משותף של כל בני המשפחה. לאחר מכן כתיבת דוח מפורט, מפגש עם ההורים למסירת הדוח, הצעה להמשך תהליך בעזרת הדרכת הורים ומשפחה. בסיום התהליך הכולל, אני ממשיך ללוות את המשפחה בביצוע תוכנית ההדרכה , למשך חצי שנה.

bottom of page