top of page

קורסים וסדנאות

04

קורס פענוח ציורים בסיסי

קורס פענוח ציורים בסיסי , שלושה מפגשים בזום, שעתיים כל מפגש, בסך הכל 6 שעות אקדמיות. 

במהלך הקורס הבסיסי אתם מקבלים מידע רב אשר בסיומו תוכלו לזהות סימנחם למצוקות שונות בציור של ילדים ונוער. 

05

קורס מפענח ציורים מומחה

35 שעות מרתקות בקורס מורחב אשר כולל בתוכו נושאים נוספים המצטרפים לכלי פענוח הציורים, הפסיכוגרפיה, השרבוט והתפתחות הציור לשלביו, וכן ויסות המערכת החושית וכיצד היא משתלבת ביצירת כלי רב משמעות בעבודת אנשי חינוך , רווחה ועבודה סוציאלית.

17 מפגשים שעתיים כל מפגש.  מסיימי הקורס  זוכים לאחר הקורס לליוי צמוד של שנה .

bottom of page